Sponsrade länkar

Emadine

Allmänt namn: emedastin oftalmisk

Vad är Emadine?

Emadine är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Emadine (för ögonen) används för att behandla kliande eller rinnande ögon som orsakas av allergier.

Emadine kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Emadine om du är allergisk mot det.

För att vara säker Emadine är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori B. Emadine förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om emedastin ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Emadine är inte godkänd för användning av barn som är yngre än 3 år.

Hur ska jag använda Emadine?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Använd inte detta läkemedel samtidigt bär kontaktlinser.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Emadine förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder emedastin ögon?

Bär inte kontaktlinser när du använder Emadine om dina ögon är röda.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Emadine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Emadine?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på emedastin används i ögonen.

Mer om Emadine (emedastin ögon)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.