Sponsrade länkar

Emtricitabin, nelfinavir och tenofovir

Vad är emtricitabin, nelfinavir och tenofovir?

Emtricitabin, nelfinavir och tenofovir är antivirala läkemedel som förhindrar humant immunbristvirus (HIV) från att multiplicera i kroppen.

Emtricitabin, är nelfinavir, och tenofovir en kombination läkemedel som används för behandling av HIV, det virus som kan orsaka förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).

Detta läkemedel kan också användas tillsammans med säkrare kön metoder för att minska risken för att smittas med HIV.

Emtricitabin kan nelfinavir och tenofovir också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta detta läkemedel om du har svår lever- eller njursjukdom.

Detta läkemedel används ibland för att minska risken att smittas med hiv.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta emtricitabin, nelfinavir och tenofovir om du är allergisk mot emtricitabin, nelfinavir eller tenofovir, eller om du har svår lever- eller njursjukdom.

Ta inte detta läkemedel för att minska infektionsrisken om du är HIV-positiv, om du har varit utsatt för HIV inom den senaste månaden, eller om du haft några symptom (såsom feber, halsont, nattliga svettningar, svullna körtlar, diarré, kroppssmärtor).

Om du tar denna medicin för att minska risken för HIV-infektion: Du måste ha en negativ HIV-test omedelbart innan du börjar ta medicinen.

Vissa läkemedel kan orsaka oönskade eller farliga effekter när den används med emtricitabin, nelfinavir och tenofovir.

För att vara säker emtricitabin, nelfinavir och tenofovir är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Vissa människor tar emtricitabin eller tenofovir utveckla ett allvarligt tillstånd som kallas laktacidos.

HIV kan överföras till barnet om du inte är ordentligt behandlas under graviditeten.

Kvinnor med HIV eller AIDS bör inte amma ett barn.

Detta läkemedel är inte godkänd för användning av någon yngre än 2 år.

Hur ska jag ta emtricitabin, nelfinavir och tenofovir?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Detta läkemedel fungerar bäst om du tar det med mat.

När du använder detta läkemedel, kan du behöva täta blodprover.

HIV / AIDS behandlas vanligtvis med en kombination av läkemedel.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Om du har hepatit B kan du utveckla lever symtom efter du slutar att ta detta läkemedel.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar emtricitabin, nelfinavir och tenofovir?

Om du också ta didanosin, ta den 1 timme före eller 2 timmar efter att du tagit emtricitabin, nelfinavir och tenofovir.

Ta emtricitabin, nelfinavir och tenofovir kommer inte att hindra dig från att passera HIV till andra människor.

Emtricitabin, effekter nelfinavir, och tenofovir sido

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tidiga symtom på laktacidos kan bli värre med tiden och detta tillstånd kan vara livshotande.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Emtricitabin och tenofovir kan öka risken för vissa infektioner eller autoimmuna sjukdomar genom att ändra det sätt immunförsvaret fungerar.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar emtricitabin, nelfinavir och tenofovir?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan interagera med emtricitabin, nelfinavir och tenofovir.

Denna lista är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med emtricitabin, nelfinavir och tenofovir.

Mer om emtricitabin / nelfinavir / tenofovir

Andra varumärken: AccessPak för HIV PEP utökas med Viracept

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.