Sponsrade länkar

enalapril

Vad är enalapril?

Enalapril är en ACE-hämmare.

Enalapril används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna och barn som är minst 1 månad gammal.

Enalapril används också för att behandla hjärtsvikt (CHF).

Viktig information

Använd inte enalapril om du är gravid.

Du bör inte använda enalapril om du någonsin har haft angioödem.

Om du har diabetes, inte använder enalapril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (som Tekturna eller Tekamlo).

Enalapril kan påverka hjärtat eller din elektrolyt nivåer.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda enalapril om du är allergisk mot det, eller om du har:

Ta inte enalapril inom 36 timmar före eller efter intag läkemedel som innehåller sacubatril (t.ex. Entresto).

Om du har diabetes, inte använder enalapril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo).

Du kan också behöva undvika att ta enalapril med aliskiren om du har njursjukdom.

För att vara säker enalapril är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Använd inte om du är gravid.

Enalapril kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta enalapril?

Ta enalapril precis som ordinerats av din läkare.

Du kan ta enalapril med eller utan mat.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Ring din läkare om du har pågående kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda detta läkemedel även om du mår bra.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder enalapril.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara flytande medicin i kylskåpet, inte frysa.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar enalapril?

Dricka alkohol kan ytterligare sänka blodtrycket och kan öka vissa biverkningar av enalapril.

Använd inte saltersättningsmedel eller kaliumsupplement samtidigt som enalapril, om inte din läkare har sagt till.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Enalapril biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot enalapril: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar enalapril kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar enalapril?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med enalapril, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om enalapril

Andra varumärken: Vasotec, Epaned

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.