Sponsrade länkar

Endosol Extra (intraokulär)

Vad är det intraokulära Endosol Extra?

Intraokulär oftalmisk (inne i ögat) bevattning är en steril rengöringslösning.

Intraokulär Endosol Extra används för att bibehålla den naturliga tillstånd i ögat under en kirurgisk procedur, såsom kataraktkirurgi.

Intraokulära Endosol Extra kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Efter operation, kontakta din läkare om du har synproblem, ögonsmärta eller rodnad eller ökad ljuskänslighet.

Innan detta läkemedel

För att vara säker intraokulära Endosol Extra är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om det intraokulära Endosol Extra kommer att skada fostret.

Det är inte känt om det intraokulära ögon bevattning går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur intraokulära Endosol Extra ges?

Intraokulära Endosol Extra injiceras i ögat under operationen.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få intraokulära Endosol Extra i en kirurgisk miljö, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika när efter att ha fått intraokulära Endosol Extra?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Intraokulär Endosol Extra biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar intraokulära Endosol Extra?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på det intraokulära Endosol Extra används i ögonen.

Mer om Endosol Extra (ögon bevattning, intraokulära ögon)

Andra varumärken: BSS, balanserad saltlösning, BSS Plus, Navstel

Sponsrade länkar

Relaterat

  • lidokain ögon
  • Alcaine
  • Akten
  • Omidria
  • proparakain ögon
  • BSS
  • Ophthetic

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.