Sponsrade länkar

Enjuvia

Vad är Enjuvia?

Enjuvia tabletter innehåller konjugerade östrogener, en blandning av östrogen hormoner.

Enjuvia används för att behandla klimakteriet symtom såsom värmevallningar och vaginal förändringar, och för att förhindra osteoporos (förlust av benmassa) hos kvinnor i klimakteriet.

Enjuvia används också för att ersätta östrogen hos kvinnor med äggstocks fel eller andra tillstånd som orsakar en brist på naturligt östrogen i kroppen.

Viktig information

Du bör inte använda Enjuvia om du har: odiagnostiserade vaginal blödning, leversjukdom, en blödningssjukdom, om du kommer att ha en större operation, eller om du någonsin har haft en hjärtattack, stroke, blodpropp eller cancer i bröst, livmoder / livmoderhals, eller vagina.

Använd inte Enjuvia om du är gravid.

Enjuvia kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Med hjälp av detta läkemedel kan öka risken för blodproppar, stroke eller hjärtinfarkt eller cancer i bröst, livmoder eller äggstockar.

Har regelbundna fysiska tentor och själv undersöka dina bröst för klumpar på månadsbasis när du använder Enjuvia.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Enjuvia om du har:

Använd inte Enjuvia om du är gravid.

Med hjälp av detta läkemedel kan öka risken för blodproppar, stroke eller hjärtinfarkt.

Östrogen bör inte användas för att förebygga hjärtsjukdomar, stroke eller demens.

För att vara säker Enjuvia är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Användning av Enjuvia kan öka risken för cancer i bröst, livmoder eller äggstockar.

Östrogen sänker hormonet behövs för att producera bröstmjölk och kan bromsa bröst mjölkproduktionen.

Hur ska jag ta Enjuvia?

Ta Enjuvia precis som ordinerats av din läkare.

Enjuvia kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Enjuvia ibland tas på en daglig basis.

Om du ser vad som ser ut som en del av en Enjuvia tablett i avföringen, prata med din läkare.

Läkaren bör kontrollera dina framsteg på regelbunden basis för att avgöra om du ska fortsätta denna behandling.

Om du behöver större operation eller kommer att vara på lång sikt sängläge, kan du behöva sluta använda detta läkemedel under en kort tid.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Enjuvia?

Undvik rökning.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med konjugerade östrogener och leda till oönskade biverkningar.

Enjuvia biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Enjuvia: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma Enjuvia biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Enjuvia?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan interagera med konjugerade östrogener.

Mera om Enjuvia (konjugerade östrogener)

Andra varumärken: Premarin, Cenestin

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.