Sponsrade länkar

entakapon

Vad är entakapon?

När den används med karbidopa och levodopa (Atamet, Parcopa, Sinemet), ökar entakapon nivåer av levodopa i kroppen.

Entakapon används tillsammans med karbidopa och levodopa för att behandla "bär-off" symptom på Parkinsons sjukdom, såsom styvhet, darrningar, muskelspasmer och dålig muskelkontroll.

Entakapon kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda entakapon om du är allergisk mot det.

För att vara säker entakapon är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Du kan ha ökat sexuella drifter, ovanliga uppmanas att spela eller andra intensiva uppmanar samtidigt som entakapon.

Personer med Parkinsons sjukdom kan ha en högre risk för hudcancer (malignt melanom).

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om entakapon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta entakapon?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Entakapon måste tas tillsammans med karbidopa och levodopa.

Entakapon kan tas med eller utan mat.

Dricka mycket vätska när du tar entakapon.

Entakapon kan leda till att du somna under normal dagtid aktiviteter såsom arbete, prata, äta eller körning.

Ring din läkare om du har pågående kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt.

Du ska inte sluta använda entakapon plötsligt.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta agitation och aggression eller svår trötthet, förvirring och medvetslöshet.

Vad ska jag undvika när du tar entakapon?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Undvik att dricka alkohol.

Entakapon biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Du kanske märker att din urin visas orange, röd, brun eller svart färg.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Entakapon doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Parkinsons sjukdom:

200 mg oralt samtidigt med varje dos av levodopa-karbidopa upp till maximalt 8 gånger per dayMaximum dos: 1600 mg per dag Kommentarer: upon initierings-, krävs en majoritet av patienter levodopa dosreduktioner eller en förlängning av intervallet mellan sina levodopa doser , särskilt de som får levodopa doser på 800 mg / dag eller mer, och patienter med baslinjen måttlig eller svår dyskinesia.Use: som ett komplement till levodopa-karbidopa för behandling av slut-på-dos "bär-off" i patienter med Parkinsons sjukdom.

Vilka andra droger påverkar entakapon?

Intag av entakapon med andra läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med entakapon, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om entakapon

Andra varumärken: Comtan

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.