Sponsrade länkar

Entex T

Allmänt namn: guaifenesin och pseudoefedrin

Vad är guaifenesin och pseudoefedrin?

Det finns många märken och former av guaifenesin och pseudoefedrin tillgängliga och inte alla märken är noterade på denna information.

Guaifenesin är en slemlösande.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Guaifenesin och pseudoefedrin är en kombination läkemedel som används för behandling av nästäppa och täppta bihålor, och för att minska bröstet trängsel som en vanlig förkylning eller influensa.

Guaifenesin och pseudoefedrin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda guaifenesin och pseudoefedrin om du är allergisk mot det.

Använd inte guaifenesin och pseudoefedrin om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kan vara skadligt för fostret.

Guaifenesin och pseudoefedrin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta guaifenesin och pseudoefedrin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en förlängd frisättning tablett eller kapsel.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Drick extra vätska för att lossa trängsel och smörja halsen medan du tar denna medicin.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel tas vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar guaifenesin och pseudoefedrin?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Att dricka alkohol med detta läkemedel kan orsaka biverkningar.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat hosta, förkylning eller allergi medicin.

biverkningar guaifenesin och pseudoefedrin

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda guaifenesin och pseudoefedrin och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar guaifenesin och pseudoefedrin?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om du även använder andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Entex T (guaifenesin / pseudoefedrin)

Andra varumärken: Mucinex D, Pseudovent, Mucinex D maximal styrka, Respaire-30, ... 9 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.