Sponsrade länkar

Entocort EC

Allmänt namn: budesonid

Vad är Entocort EC?

Entocort EC är en steroid som minskar inflammation i kroppen.

Entocort EC används för att behandla mild till måttlig Crohns sjukdom.

Entocort EC kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Entocort EC om du är allergisk mot det.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om Entocort EC kommer att skada fostret.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Entocort EC är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Entocort EC?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta detta läkemedel på morgonen med ett helt glas vatten.

Inte krossa, tugga eller bryta en Entocort EC kapsel eller tablett.

Dosen behov kan förändras om du har kirurgi, är sjuk eller är under stress.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder Entocort EC.

Entocort EC kan försvaga immunförsvaret.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Entocort EC?

Grapefrukt kan interagera med Entocort EC och leda till oönskade biverkningar.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

effekter Entocort EC sido

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Entocort EC?

Många läkemedel kan påverka Entocort EC.

Mer om Entocort EC (budesonid)

Andra varumärken: Uceris, Pulmicort Turbuhaler, Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules, Pulmicort Nebuamp

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.