Sponsrade länkar

Epoetin alfa

Vad är epoetin alfa?

Epoetin alfa är en konstgjord form av ett protein som hjälper kroppen producera röda blodkroppar.

Epoetin alfa används för att behandla anemi som orsakas av kemoterapi eller kronisk njursjukdom, eller anemi som orsakas av att ta zidovudin för behandling av HIV (humant immunbristvirus).

Epoetin alfa används också för att minska behovet av röda blodkroppar trans hos människor som har vissa typer av kirurgi.

Epoetin alfa kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

epoetin alfa kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke.

Du bör inte använda detta läkemedel om du har okontrollerat högt blodtryck eller om du någonsin har haft ren erytrocytaplasi (PRCA, en typ av anemi) som orsakats av epoetin alfa eller darbepoetin alfa.

Ring din läkare omedelbart om du har tecken på en blodpropp: plötslig domning eller svaghet, problem med syn eller tal, bröstsmärtor, andningssvårigheter, smärta eller kall känsla i en arm eller ett ben.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot epoetin alfa eller darbepoetin alfa, eller om:

Använd inte epoetin alfa från en flaska med flera doser när du ger medicin till en baby.

Epoetin alfa kan påskynda tumörtillväxt eller förkorta remission eller överlevnadstiden hos vissa personer med vissa typer av cancer.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Använd inte epoetin alfa från en ampull multi-dos om du är gravid eller ammar.

Epoetin alfa är tillverkad av donerade humanplasma och kan innehålla virus eller andra infektiösa medel.

Hur ska jag använda epoetin alfa?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Epoetin alfa injiceras under huden, eller som en infusion i en ven.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Skaka inte epoetin alfa eller så kan du förstöra det.

Ring din läkare om du känner dig svag, trött eller yr.

Du kan behöva täta medicinska tester för att vara säker på att detta läkemedel inte orsakar skadliga effekter.

Du kan få andra läkemedel för att förhindra allvarliga biverkningar.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder epoetin alfa.

Epoetin alfa är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta en speciell diet.

Förvara i kylskåp och skyddas mot ljus.

Varje engångsbruk flaska (flaska) av denna medicin är endast avsedd för en användning.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av epoetin alfa.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder epoetin alfa?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur epoetin alfa kommer att påverka dig.

Epoetin alfa biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svettningar, snabb puls, väsande andning, andningssvårigheter, svår yrsel eller svimning, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, svidande ögon , hud smärta, röda eller lila hudutslag med blåsor och peeling).

Epoetin alfa kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive hjärtinfarkt eller stroke.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar epoetin alfa?

Andra läkemedel kan påverka epoetin alfa, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om epoetin alfa

Andra varumärken: Procrit, Epogen, Retacrit

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.