Sponsrade länkar

Epsom Salt

Allmänt namn: magnesiumsulfat

Vad är Epsom salt?

Magnesium är ett naturligt förekommande mineral som är viktig för många system i kroppen, särskilt muskler och nerver.

Epsom Salt används som laxermedel för att lindra tillfällig förstoppning.

Inte alla externa användningsområden för Epsom Salt har godkänts av FDA.

Epsom Salt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd aldrig en högre dos av magnesiumsulfat än rekommenderat på förpackningen eller enligt läkarens riktas.

Använd inte Epsom Salt som ett laxermedel utan läkare om du har: svåra magsmärtor, illamående, kräkningar, en perforerad tarm, en tarmvred, svår förstoppning, kolit, toxisk megakolon, eller en plötslig förändring i tarm vanor som har varat 2 veckor eller längre.

Om du har blödning eller om du inte har en avföring efter att ha använt Epsom Salt som ett laxermedel, sluta använda medicinen och kontakta din läkare på en gång.

Innan detta läkemedel

Använd inte Epsom Salt som ett laxermedel utan läkare om du har:

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta Epsom Salt om du har:

Det är inte känt om Epsom Salt kommer att skada fostret.

Det är inte känt om magnesiumsulfat passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Epsom salt?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använd aldrig en högre dos av magnesiumsulfat än rekommenderat på förpackningen eller enligt läkarens riktas.

Epsom-salt kan användas oralt (via munnen) eller som en blöt.

Att ta Epsom Salt oralt, lös en dos i 8 dl vatten.

Epsom-salt tas oralt bör producera en avföring inom 30 minuter till 6 timmar.

Dricka mycket vätska när du tar Epsom Salt.

Om du har blödning eller om du inte har en avföring efter att ha använt Epsom Salt som ett laxermedel, sluta använda medicinen och kontakta din läkare på en gång.

Att använda Epsom-salt som en Epsom salt blöt, lös upp i en stor mängd vatten i en stor skål, en hink, en fot badkar, eller ett badkar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Epsom salt används på ett sätt som behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, rodnad (värme, rodnad eller pirrig känsla), känner mycket varmt, långsam hjärtfrekvens, extrem trötthet eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar Epsom salt?

Epsom Salt tas oralt kan göra det svårare för kroppen att absorbera andra mediciner du tar genom munnen, särskilt antibiotika.

Epsom Salt biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan innefatta diarré eller upprörd mage.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Epsom salt?

Andra läkemedel kan interagera med magnesiumsulfat, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Epsom-salt (magnesiumsulfat)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.