Sponsrade länkar

Erelzi Sensoready Pen

Allmänt namn: etanercept

Vad är Erelzi Sensoready Pen?

Erelzi Sensoready Pen är en tumörnekrosfaktor (TNF) blockerare som används för att behandla:

Erelzi Sensoready Pen kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Erelzi Sensoready Pen påverkar immunförsvaret.

Använda Erelzi Sensoready Pen kan öka risken att utveckla vissa typer av cancer, inklusive lymfom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Erelzi Sensoready Pen om du är allergisk mot det, eller om du har en allvarlig infektion såsom sepsis (infektion i blodet).

Tala om för din läkare om du har några tecken på infektion, såsom:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använda Erelzi Sensoready Pen kan öka risken att utveckla vissa typer av cancer, inklusive lymfom.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos eller om någon i ditt hushåll har tuberkulos.

Barn bör vara aktuell på alla barndoms vaccinationer innan behandling med Erelzi Sensoready Pen.

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder Erelzi Sensoready Pen.

Hur ska jag använda Erelzi Sensoready Pen?

Innan du börjar behandlingen med Erelzi Sensoready Pen, kan din läkare utföra tester för att se till att du inte har en infektion.

Erelzi Sensoready Pen injiceras under huden.

Skaka inte detta läkemedel.

Du kan behöva blanda Erelzi Sensoready Pen med en vätska (spädningsmedel).

Varje patron, injektionspenna, eller förfylld spruta är endast avsedd för en användning.

Erelzi Sensoready Pen doser baseras på vikt hos barn.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Erelzi Sensoready Pen.

Erelzi Sensoready Pen påverkar immunförsvaret.

Om du någonsin haft hepatit B, med hjälp av Erelzi Sensoready Pen kan orsaka detta virus för att bli aktiva eller bli värre.

Följ noga alla lagrings instruktionerna som medföljer din medicin.

Håll oöppnad Erelzi Sensoready Pen i originalkartongen i kylskåpet.

Om du behöver lagra Erelzi Sensoready Pen vid rumstemperatur, skydda läkemedlet från ljus och extrem värme eller kyla.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Erelzi Sensoready Pen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Erelzi Sensoready Pen?

Undvik att injicera Erelzi Sensoready Pen in i huden som blåmärken, öm, röd eller hård.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Erelzi Sensoready Pen.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Erelzi Sensoready Pen biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Allvarliga och ibland dödliga infektioner kan förekomma.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Erelzi Sensoready Pen?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Erelzi (etanercept)

Andra varumärken: Enbrel

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.