Sponsrade länkar

Ergomar

Allmänt namn: ergotamin

Vad är Ergomar?

Ergomar är i en grupp av läkemedel som kallas ergotalkaloider (ER-fick AL-ka-loids).

Ergomar används för att behandla en migränliknande huvudvärk.

Detta läkemedel kommer bara behandla en huvudvärk som redan har börjat.

Ergomar bör inte användas för att behandla vanliga spänningshuvudvärk eller någon huvudvärk som verkar skilja sig från din vanliga migrän.

Ergomar kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Detta läkemedel kan skada ett ofött barn eller en ammande barn.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot Ergomar eller andra mjöldryga läkemedel eller om du har en historia av hjärtsjukdomar, angina (bröstsmärta), problem med blodcirkulationen, historia av en hjärtattack eller stroke, kranskärlssjukdom, okontrollerat högt blodtryck, allvarlig lever- eller njursjukdom, eller en allvarlig infektion.

Med användning av vissa mediciner tillsammans med Ergomar kan orsaka ännu större minskningar i blodflöde än detta läkemedel används ensam, vilket kan leda till farliga biverkningar.

Också berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd, särskilt högt blodtryck, lever- eller njursjukdom, eller riskfaktorer för kranskärlssjukdom (diabetes, högt blodtryck eller kolesterol, klimakteriet eller hysterektomi, rökning, tar p-piller, övervikt , som har en familjehistoria av kranskärlssjukdom, eller som är en människa äldre än 40).

Detta läkemedel kommer bara behandla en huvudvärk som redan har börjat.

Ta aldrig mer än din ordinerade dosen av ergotamin.

Innan detta läkemedel

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot Ergomar eller liknande läkemedel såsom Cafergot, DHE 45, Migergot, Migranal eller Methergine.

Ta inte Ergomar om du är gravid eller ammar, eller om du har:

Med användning av vissa mediciner tillsammans med Ergomar kan orsaka ännu större minskningar i blodflöde än detta läkemedel används ensam, vilket kan leda till farliga biverkningar.

Ergomar kan orsaka sällsynta men allvarliga biverkningar på hjärtat, inklusive hjärtinfarkt eller stroke.

FDA graviditet kategori X. Ergomar kan orsaka fosterskador.

Ergotamin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Ergomar?

Ta precis som ordinerats av din läkare.

Ta den första dosen av ergotamin så fort du märker huvudvärk symptom, eller efter en attack har redan börjat.

Om din huvudvärk inte helt försvinner, kan du ta en andra tablett efter minst 30 minuter har gått, och en tredje tablett om det behövs efter ytterligare 30 minuter har gått (totalt 3 tabletter).

Om du fortfarande har migrän symtom efter att ha tagit totalt 3 tabletter, kontakta din läkare.

Ge inte detta läkemedel till någon annan, även om de har samma huvudvärk symptom du har.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Ergomar tas endast när det behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Ta inte mer än 3 Ergomar tabletter per dag eller mer än 5 tabletter per vecka.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering kan orsaka kräkningar, förvirring, dåsighet, svaga pulser i armar och ben, domningar och stickningar eller smärta i händer eller fötter, blå-färgade fingrar eller tår, svimning och beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar Ergomar?

Ta inte Ergomar inom 24 timmar före eller efter att ha använt en annan migrän medicin, inklusive:

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med Ergomar och leda till potentiellt farliga effekter.

Ergomar biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta ta Ergomar och ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Ergomar?

Många läkemedel kan interagera med Ergomar.

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med Ergomar.

Mer om Ergomar (ergotamin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.