Sponsrade länkar

Esgic

Allmänt namn: paracetamol, butalbital och koffein

Vad är Esgic?

paracetamol är ett smärtstillande och feber reducering.

Butalbital är i en grupp av läkemedel som kallas barbiturater.

Koffein är ett centralstimulerande.

Esgic är en kombination läkemedel som används för att behandla spänningshuvudvärk som orsakas av muskelsammandragningar.

Esgic kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Esgic om du har porfyri, eller om du nyligen har använt alkohol, lugnande medel, lugnande medel eller andra narkotiska läkemedel.

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Ta inte mer av denna medicin än vad som rekommenderas.

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Du bör inte använda Esgic om du är allergisk mot det, om du har porfyri, eller om du nyligen har använt alkohol, lugnande medel, lugnande medel eller andra narkotiska läkemedel.

För att vara säker Esgic är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Detta läkemedel kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Esgic?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Butalbital kan vara vanebildande.

Ta läkemedlet med mat eller mjölk om det upprör magen.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll koll på mängden läkemedel som används för varje ny flaska.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

De första tecknen på en acetaminofen överdosering inkluderar förlust av aptit, illamående, kräkningar, magsmärtor, svettning, och förvirring eller svaghet.

Överdosering symtom kan också innefatta sömnlöshet, rastlöshet, tremor, diarré, ökad ytlig andning, ojämn pulsslag, beslag (konvulsioner), eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar paracetamol, butalbital och koffein?

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att dricka alkohol.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi, smärta eller sömn medicin.

Medan du tar denna medicin, undvika att ta bantningspiller, koffein piller eller andra stimulantia (såsom ADHD mediciner) utan din läkare.

Esgic biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion som kan vara dödlig.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Esgic?

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga eller livshotande biverkningar.

Andra läkemedel kan interagera med paracetamol, butalbital och koffein, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Esgic (paracetamol / Butalbital / koffein)

Andra varumärken: Fioricet, Repan, Zebutal, Capacet, ... 13 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.