Sponsrade länkar

esmolol

Vad är esmolol?

Esmolol är en betablockerare som påverkar hjärtat och cirkulation (blodflöde genom artärer och vener).

Esmolol används för att hålla hjärtat att slå normalt hos personer med vissa hjärtrytmrubbningar i atrium (övre kammare i hjärtat som gör att blodet kan flöda in i hjärtat).

Esmolol används också under operation för att hjälpa till att reglera blodtrycket och hjärtfrekvensen.

Esmolol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte behandlas med esmolol om du har en allvarlig hjärtåkomma ( "sick sinus syndrome" eller "AV-block"), mycket långsamma hjärtslag, hjärtsvikt, pulmonell hypertension, eller om du får vissa IV hjärta eller blodtryck läkemedel.

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om din hälsotillstånd.

Innan detta läkemedel

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om din hälsotillstånd.

Du ska inte behandlas med esmolol om du är allergisk mot det, eller om du har:

Om det är möjligt innan du får esmolol, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om esmolol passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur esmolol ges?

Esmolol injiceras i en ven genom en IV.

Din andning, kommer blodtryck, syrenivåer och andra vitala följas noggrant medan du får esmolol.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom medicinen ska administreras av en vårdgivare, saknas en dos inte skulle inträffa.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom esmolol ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får esmolol?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Esmolol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar esmolol?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om esmolol

Andra varumärken: Brevibloc

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.