Sponsrade länkar

esomeprazol

Vad är esomeprazol?

Esomeprazol är en protonpumpshämmare som minskar mängden syra som produceras i magen.

Esomeprazol används för att behandla symptom på gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och andra tillstånd som innefattar överdriven magsyra såsom Zollinger-Ellisons syndrom.

Esomeprazol kan också ges för att förhindra magsår orsakas av infektion med Helicobacter pylori (H. pylori), eller genom användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Esomeprazol är inte omedelbar lindring av halsbränna symptom.

Esomeprazol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Esomeprazol kan orsaka njurproblem.

Diarré kan vara ett tecken på en ny infektion.

Esomeprazol kan orsaka nya eller förvärrade symptom på lupus.

Du kan bli mer benägna att ha ett brutet ben samtidigt som esomeprazol lång sikt eller mer än en gång per dag.

Innan detta läkemedel

Halsbränna kan härma tidiga symtom på en hjärtinfarkt.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot esomeprazol eller liknande läkemedel såsom lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, Dexilant, Nexium, Prevacid, Protonix och andra.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Du kan bli mer benägna att ha ett brutet ben i höften, handleden eller ryggrad samtidigt som en protonpumpshämmare långvarig eller mer än en gång per dag.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag ta esomeprazol?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Esomeprazol ges vanligtvis under 4 till 8 bara några veckor.

Ta varje dos med ett helt glas (8 ounces) vatten.

Esomeprazol bör tas minst en timme före en måltid.

Svälj kapseln hel och inte krossa, tugga, bryta eller öppna den.

Om du inte kan svälja en kapsel helhet öppna den och strö läkemedlet i en sked pudding eller äppelmos.

Esomeprazol kapsel kan ges genom en nasogastrisk (NG) matningssond.

Använd esomeprazol för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras eller om de förvärras när du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Vissa villkor behandlas med en kombination av esomeprazol och antibiotika.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar esomeprazol?

esomeprazol kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Esomeprazol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Ta esomeprazol långsiktigt kan leda till att du utveckla magen utväxter kallas fundisk körtel polyper.

Om du använder esomeprazol längre än 3 år, kan du utveckla en vitamin B-12 brist.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar esomeprazol?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner.

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan påverka esomeprazol.

Mer om esomeprazol

Andra varumärken: Nexium, Nexium 24Hr, Nexium IV

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.