Sponsrade länkar

Estradiol (injektion)

Vad är estradiol injektion?

Estradiol är en form av östrogen, ett kvinnligt könshormon som reglerar många processer i kroppen.

Östradiol injektion används för att behandla vissa symtom på klimakteriet, såsom värmevallningar och vaginal torrhet, bränning eller irritation.

Vissa former av estradiol injektion används hos män för att behandla symtomen av prostatacancer.

Estradiol injektion kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda östradiol om du har: odiagnostiserade vaginal blödning, leversjukdom, om du kommer att ha en större operation, eller om du någonsin har haft en hjärtattack, stroke, blodpropp eller cancer i bröst, livmoder / cervix, eller vagina.

Använd inte om du är gravid.

Estradiol kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Med hjälp av estradiol kan öka risken för blodproppar, stroke, hjärtinfarkt eller cancer i bröst, livmoder eller äggstockar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda östradiol om du är allergisk mot det, eller om du har:

Använd inte estradiol om du är gravid.

Med hjälp av estradiol kan öka risken för blodproppar, stroke eller hjärtinfarkt.

Estradiol bör inte användas för att förebygga hjärtsjukdomar, stroke eller demens, eftersom detta läkemedel faktiskt kan öka risken att utveckla dessa tillstånd.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Använda estradiol kan öka risken för cancer i bröst, livmoder eller äggstockar.

Estradiol kan bromsa bröst mjölkproduktionen.

Hur estradiol injektion ges?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Estradiol injiceras i en muskel, vanligtvis ges en gång var 2 till 4 veckor, beroende på det tillstånd som behandlas.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Estradiol kan öka risken för att utveckla ett tillstånd som kan leda till livmodercancer.

Om du behöver större operation eller kommer att vara på lång sikt sängläge, kan du behöva sluta använda östradiol under en kort tid.

Läkaren bör kontrollera dina framsteg på regelbunden basis för att avgöra om du ska fortsätta denna behandling.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för estradiol injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder estradiol injektion?

Undvik rökning.

Grapefrukt kan interagera med estradiol och leda till oönskade biverkningar.

Estradiol injektion biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar estradiol injektion?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Andra läkemedel kan påverka estradiol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om estradiol

Andra varumärken: Estrace, Estradiol Patch, Climara, Minivelle, ... 18 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.