Sponsrade länkar

etanolaminoleat

Vad är etanol oleat?

Etanolaminoleat är en sklerose (skler-OS-ing) medel.

Etanolaminoleat används för att behandla esofagusvaricer (vidgade blodkärl inuti vävnaderna bekläder matstrupen eller övre delen av magsäcken).

Etanol oleat är endast för behandling av esofagusvaricer som nyligen har blödde.

Etanol oleat kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot etanol oleat eller oljesyra (oleo).

Etanol oleat kommer inte att behandla någon underliggande leversjukdom.

Om det är möjligt innan de får detta läkemedel, tala om för din läkare om du har njursjukdom, hjärtsjukdom eller lungsjukdom.

I en nödsituation är det kanske inte möjligt innan du behandlas att berätta för dina vårdgivare om din hälsotillstånd eller om du är gravid eller ammar.

Allvarliga biverkningar av etanolamin oleat inkluderar svår smärta eller brännande i övre magen, stickande smärta i bröstet, andnöd, feber, frossa, hosta med gul eller grön slem, eller hosta eller hicka (kan vara tecken på vätska uppbyggd runt lungorna).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot etanol oleat eller oljesyra (oleo).

Etanol oleat kommer inte att behandla någon underliggande leversjukdom.

Om det är möjligt innan du får etanol oleat, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om etanol oleat kommer att skada fostret.

Det är inte känt om etanol oleat passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en nödsituation är det kanske inte möjligt innan du behandlas med etanol oleat att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur etanolaminoleat ges?

Etanolaminoleat injiceras direkt i venen.

Detta läkemedel ges vanligen under en blödningsepisod och igen på en vecka, 6 veckor, 3 månader och 6 månader efteråt.

Missa inga uppföljningsbesök med din läkare.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom etanol oleat ges av sjukvårdspersonal i en nödsituation inställning, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom etanol oleat ges av sjukvårdspersonal i en nödsituation inställning är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått etanol oleat?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

biverkningar etanolaminoleat

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Etanolaminoleat doseringsinformation

Vanliga vuxendos för esofagusvaricer:

Initial dos: 1,5 till 5,0 ml IV per åderbråck upp till ett maximum av 20 ml per behandlingstillfälle

Vilka andra droger påverkar etanol oleat?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med etanol oleat.

Mer om etanol oleat

Andra varumärken: Ethamolin

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.