Sponsrade länkar

Eteplirsen

Vad är eteplirsen?

Eteplirsen fungerar genom att hjälpa kroppen att producera ett protein som kallas dystrofin.

Barn med Duchennes muskeldystrofi har en mutation av en gen som normalt skulle leda till att kroppen producerar dystrofin.

Eteplirsen används hos barn med Duchennes muskeldystrofi (DMD).

Eteplirsen godkändes av US Food and Drug Administration (FDA) på en "snabbare" basis.

Eteplirsen kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan ditt barn får eteplirsen, berätta för läkaren om alla dina barns medicinska tillstånd eller allergier, och alla mediciner barnet använder.

Innan detta läkemedel

Berätta ditt barns läkare om eventuella tidigare eteplirsen injektioner orsakade en allvarlig allergisk reaktion på ditt barn.

Innan ditt barn får eteplirsen, berätta för läkaren om alla dina barns medicinska tillstånd eller allergier, och alla mediciner barnet använder.

Även eteplirsen har använts främst hos barn, är det inte känt om eteplirsen kan vara skadliga om de används under graviditet eller vid amning.

Hur eteplirsen ges?

Eteplirsen ges som en infusion i en ven.

För att göra injektionen behagligare, kan en bedövande medicin appliceras på huden där IV ålen kommer att placeras.

Eteplirsen ges en gång per vecka.

Berätta för dina vårdgivare om du känner kliande, varm, yr eller har tryck över bröstet eller svårigheter att andas när eteplirsen injiceras.

Tala om för läkaren om ditt barn har några förändringar i vikt.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring ditt barns läkare för instruktioner om du missar en tid för ditt barns eteplirsen injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får eteplirsen?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Eteplirsen biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om ditt barn har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Eteplirsen doseringsinformation

Vanliga vuxendos för muskeldystrofi:

30 mg / kg iv en gång i veckan som en intravenös infusion under 35 till 60 minuter Kommentarer: -Detta läkemedel godkänts enligt accelererad godkännande baserat på en ökning av dystrofin i skelettmuskel observerats hos vissa patienter;

Vanliga pediatrisk dos för muskeldystrofi:

30 mg / kg iv en gång i veckan som en intravenös infusion under 35 till 60 minuter Kommentarer: -Detta läkemedel godkänts enligt accelererad godkännande baserat på en ökning av dystrofin i skelettmuskel observerats hos vissa patienter;

Vilka andra droger påverkar eteplirsen?

Andra läkemedel kan påverka eteplirsen, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om eteplirsen

Andra varumärken: Exondys 51

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.