Sponsrade länkar

Ethambutol

Vad är etambutol?

Etambutol är ett antibiotikum som förhindrar tillväxten av tuberkulos bakterier i kroppen.

Etambutol används för att behandla tuberkulos (TB), och ges vanligen tillsammans med åtminstone en annan medicin tuberkulos.

Ethambutol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Etambutol kan orsaka allvarliga synproblem eller irreversibel synförlust.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda etambutol om du är allergisk mot det.

Ethambutol kan orsaka synproblem som kan vara ett tecken på att du ska sluta ta medicinen.

För att vara säker etambutol är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om etambutol skadar fostret.

Ethambutol kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Etambutol bör inte ges till barn yngre än 13 år.

Hur ska jag ta etambutol?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tala om för din läkare om du någonsin har använt tuberkulos medicinen innan.

Du kan ta etambutol med eller utan mat.

Etambutol kan tas med mat om det upprör magen.

Tala om för din läkare om du har några ändringar i vikt.

Din vision måste kontrolleras ofta medan du tar etambutol.

Dina blodkroppar, njurfunktion och leverfunktionen kan också behöva kontrolleras.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Tuberkulos är ibland behandlas med en kombination av läkemedel.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar etambutol?

Undvik att ta ett antacidum innehållande aluminiumhydroxid (Alternagel, Maalox, Mi-Acid, Mylanta, Rulox) inom 4 timmar efter att du tagit etambutol.

Ethambutol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Etambutol kan orsaka allvarliga synproblem, inklusive synförlust som kan vara permanent.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar etambutol?

Andra läkemedel kan interagera med etambutol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om etambutol

Andra varumärken: Myambutol

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.