Sponsrade länkar

Exalgo

Allmänt namn: hydromorfon

Vad är Exalgo?

Exalgo (hydromorfon) är en opioid smärtstillande.

Exalgo tabletter med fördröjd frisättning används för att behandla måttlig till svår smärta.

Exalgo tabletter med fördröjd frisättning är cirka dygnet behandling av måttlig till svår smärta.

Exalgo kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta Exalgo om du har svåra andningsproblem, eller en blockering i magen eller tarmarna.

Exalgo kan bromsa eller stoppa din andning, speciellt när du börjar använda detta läkemedel eller när dosen ändras.

Hydromorfon kan vara vanebildande, även vid regelbundna doser.

Tala om för din läkare om du är gravid.

Drick inte alkohol.

Innan du använder Exalgo

Du ska inte ta Exalgo om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot hydromorfon eller andra narkotiska läkemedel, eller om du har:

Använd inte Exalgo om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Vissa läkemedel kan interagera med hydromorfon och orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas serotonin syndrom.

Du kanske inte kan ta Exalgo om du inte redan behandlas med en liknande opioid (narkotiska) smärtbehandling och är tolerant mot det.

Hydromorfon kan vara vanebildande.

För att vara säker Exalgo är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Hydromorfon kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Exalgo?

Ta Exalgo precis som ordinerats.

Hydromorfon kan vara vanebildande, även vid regelbundna doser.

Inte krossa, bryta eller öppna en Exalgo förlängd frisättning.

Sluta ta alla andra runt-klocka narkotiska smärtstillande medel när du börjar ta Exalgo.

Sluta inte använda Exalgo plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Aldrig krossa eller bryta en Exalgo tablett att andas pulvret eller blanda den i en vätska för att injicera läkemedlet i en ven.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Håll koll på mängden läkemedel som används för varje ny flaska.

Förvara inte överbliven Exalgo tabletter.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Exalgo används för smärta, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika?

Drick inte alkohol.

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Exalgo biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har några tecken på en allergisk reaktion mot Exalgo: hives;

Liksom andra narkotiska läkemedel kan hydromorfon sakta din andning.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Uppsök läkare omedelbart om du har symptom på serotonin syndrom, såsom: agitation, hallucinationer, feber, svettningar, frossa, snabb hjärtfrekvens, muskelstelhet, ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré.

Hydromorfon är mer sannolikt att orsaka andningsproblem hos äldre vuxna och människor som är allvarligt sjuka, undernärda eller på annat sätt försvagade.

Gemensamma Exalgo biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Exalgo?

Hydromorfon kan interagera med många andra läkemedel och orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Exalgo (hydromorfon)

Andra varumärken: Dilaudid, Dilaudid HP, Palladone

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.