Sponsrade länkar

Exondys 51

Allmänt namn: eteplirsen

Vad är Exondys 51?

Exondys 51 verk genom att hjälpa kroppen att producera ett protein som kallas dystrofin.

Barn med Duchennes muskeldystrofi har en mutation av en gen som normalt skulle leda till att kroppen producerar dystrofin.

Exondys 51 används på barn med Duchennes muskeldystrofi (DMD).

Exondys 51 godkändes av US Food and Drug Administration (FDA) på en "snabbare" basis.

Exondys 51 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan ditt barn får Exondys 51, berätta för läkaren om alla dina barns medicinska tillstånd eller allergier, och alla mediciner barnet använder.

Innan detta läkemedel

Berätta ditt barns läkare om eventuella tidigare Exondys 51 injektioner orsakade en allvarlig allergisk reaktion på ditt barn.

Innan ditt barn får Exondys 51, berätta för läkaren om alla dina barns medicinska tillstånd eller allergier, och alla mediciner barnet använder.

Även Exondys 51 har använts främst hos barn, är det inte känt om Exondys 51 kan vara skadligt om det används under graviditet eller vid amning.

Hur Exondys 51 ges?

Exondys 51 ges som en infusion i en ven.

För att göra injektionen behagligare, kan en bedövande medicin appliceras på huden där IV ålen kommer att placeras.

Exondys 51 ges en gång per vecka.

Berätta för dina vårdgivare om du känner kliande, varm, yr eller har tryck över bröstet eller svårigheter att andas när Exondys 51 injiceras.

Tala om för läkaren om ditt barn har några förändringar i vikt.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring ditt barns läkare för instruktioner om du missar en tid för ditt barns Exondys 51.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika vid mottagning Exondys 51?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Exondys 51 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om ditt barn har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Exondys 51?

Andra läkemedel kan påverka Exondys 51, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Exondys 51 (eteplirsen)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.