Sponsrade länkar

Eyemycin

Allmänt namn: erytromycin oftalmisk

Vad är Eyemycin?

erytromycin är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Eyemycin (för ögonen) används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen.

Eyemycin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Eyemycin om du är allergisk mot erytromycin.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag använda Eyemycin?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Tvätta händerna innan du använder ögon medicinering.

Att tillämpa salva:

Rör inte spetsen på salva rör eller placera den direkt på ögat.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Eyemycin?

Eyemycin kan orsaka dimsyn och kan försämra dina reaktioner.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Eyemycin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Eyemycin och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Eyemycin?

Läkemedel som används i ögonen är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Eyemycin (erytromycin ögon)

Andra varumärken: Ilotycin, Roymicin

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.