Sponsrade länkar

Eylea

Allmänt namn: aflibercept oftalmisk

Vad är Eylea?

Eylea (aflibercept) är tillverkad av en human antikropp-fragment.

Eylea används för att behandla våt åldersrelaterad makuladegeneration.

Eylea används också för att behandla diabetisk retinopati, en ögonsjukdom hos diabetiker, som kan leda till en ackumulering av vätska i näthinnan och orsakar blindhet.

Viktig information

Du bör inte använda Eylea om du är allergisk till aflibercept, eller om du har svullnad i dina ögon, eller någon typ av infektion (bakterier, svampar, virus) i eller runt ögonen.

Innan du använder Eylea

Du bör inte använda Eylea när du är allergisk mot aflibercept, eller om man har:

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid när du använder Eylea.

Du bör inte amma när du använder Eylea.

Hur Eylea ges?

Eylea ges som injektion i ögat.

För en kort tid efter injektionen, kommer dina ögon kontrolleras regelbundet för att säkerställa att injektionen inte har orsakat några biverkningar.

Eylea ges vanligen en gång var 4 till 12 veckor, beroende på det tillstånd som behandlas med detta läkemedel.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Eylea injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika?

Eylea kan orsaka dimsyn.

Eylea biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har några tecken på en allergisk reaktion mot Eylea: nässelfeber;

Ring din läkare på en gång om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga Eylea biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Eylea?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på Eylea används i ögonen.

Mer om Eylea (aflibercept ögon)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.