Sponsrade länkar

Förestrade östrogener och metyltestosteron

Vad är förestrade östrogener och metyltestosteron?

Förestrade östrogener är kvinnliga könshormoner som är nödvändiga för många processer i kroppen.

testosteron" title="metyltestosteron ">metyltestosteron är en konstgjord form av testosteron, ett naturligt förekommande könshormon som produceras i en mannens testiklar.

Kombinationen av förestrade östrogener och metyltestosteron används för att behandla symptom på klimakteriet, såsom värmevallningar, och vaginal torrhet, sveda och irritation.

Detta läkemedel kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte detta läkemedel om du har något av följande villkor: leversjukdom, en nutidshistoria för hjärtinfarkt, stroke eller cirkulationsproblem, en hormonrelaterad cancer såsom bröst- eller livmodercancer, onormal vaginal blödning, eller om du är gravid eller ammar.

Detta läkemedel kan orsaka fosterskador i ett ofött barn.

Förestrade östrogener och metyltestosteron ökar risken att utveckla endometriehyperplasi, ett tillstånd som kan leda till cancer i livmodern.

Långsiktiga föres östrogener och metyltestosteron behandling kan öka risken för bröstcancer, hjärtinfarkt eller stroke.

Har regelbundna fysiska tentor och själv undersöka dina bröst för klumpar på månadsbasis medan du använder föres östrogener och metyltestosteron.

Innan detta läkemedel

Förestrade östrogener och metyltestosteron bör inte användas för att förebygga hjärtsjukdomar, stroke eller demens, eftersom denna medicin faktiskt kan öka risken att utveckla dessa tillstånd.

Du ska inte ta förestrade östrogener och metyltestosteron om du har:

För att du kan säkert ta föres östrogener och metyltestosteron, berätta för din läkare om du har något av dessa andra villkor:

Förestrade östrogener och metyltestosteron ökar risken att utveckla endometriehyperplasi, ett tillstånd som kan leda till cancer i livmodern.

Långsiktiga föres östrogener och metyltestosteron behandling kan öka risken för bröstcancer, äggstockscancer, eller livmodercancer.

FDA graviditet kategori X. Detta läkemedel kan orsaka fosterskador.

Förestrade östrogener och metyltestosteron kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda förestrade östrogener och metyltestosteron?

Ta precis som ordinerats av din läkare.

Detta läkemedel tas vanligen i en cykel av 3 veckor på och 1 vecka ledigt.

Har regelbundna fysiska tentor och själv undersöka dina bröst för klumpar på månadsbasis medan du använder föres östrogener och metyltestosteron.

Om du behöver medicinska tester eller kirurgi, eller om du kommer att vara på sängläge, kan du behöva sluta använda denna medicin under en kort tid.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, eller vaginal blödning.

Vad ska jag undvika när du använder föres östrogener och metyltestosteron?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Förestrade östrogener och metyltestosteron biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Förestrade östrogener och metyltestosteron doseringsinformation

Vanliga vuxendos för postmenopausala symtom:

För behandling av måttlig till svår vasomotoriska symptom i samband med menopausen hos patienter som inte förbättrades med enbart östrogen: Förestrad östrogener-medroxiprogesteron 1,25 mg-2,5 mg orala tabletter: en tablett oralt en gång om dagen.

Vilka andra droger påverkar föres östrogener och metyltestosteron?

Många läkemedel kan interagera med esterifierade östrogener och metyltestosteron.

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med esterifierade östrogener och metyltestosteron.

Mer om förestrade östrogener / metyltestosteron

Andra varumärken: Estratest, Covaryx, EEMT, EEMT HS, ... 6 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.