Sponsrade länkar

FazaClo

Allmänt namn: klozapin

Vad är FazaClo?

FazaClo (klozapin) är ett antipsykotiskt läkemedel.

FazaClo används för att behandla svår schizofreni, eller för att minska risken för självmordsbeteende hos personer med schizofreni eller liknande sjukdomar.

FazaClo är endast tillgänglig från en certifierad apotek enligt ett särskilt program.

Viktig information

Ring din läkare omedelbart om du har: bröstsmärta, svårt att andas, fladdrande i bröstet, tecken på infektion (svaghet, feber, halsont, förkylning eller influensa symptom), eller om du känner att du kan passera ut.

FazaClo kan orsaka svår yrsel, långsam hjärtslag, svimning eller beslag.

FazaClo är inte godkänt för användning i psykotiska tillstånd i samband med demens.

FazaClo är endast tillgänglig från en certifierad apotek enligt ett särskilt program.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta FazaClo om du någonsin har utvecklat en allvarlig infektion eller allvarlig allergisk reaktion när du tar detta läkemedel.

FazaClo är inte godkänt för användning i psykotiska tillstånd i samband med demens.

För att vara säker FazaClo är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravida under behandlingen.

Klozapin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta FazaClo?

Ta FazaClo precis som ordinerats av din läkare.

FazaClo kan tas med eller utan mat.

Den FazaClo oralt sönderfallande tablett kan tas utan vatten.

Om din läkare har ordinerat en hälften av en oralt sönderfallande tablett, måste du bryta tabletten i mitten.

FazaClo kan sänka blodceller som hjälper din kropp att bekämpa infektioner, särskilt hos kvinnor och äldre vuxna, och hos personer som är undernärda eller har allvarliga medicinska problem.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder FazaClo.

Du ska inte sluta använda FazaClo plötsligt eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

FazaClo kan få långvariga effekter på kroppen.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar FazaClo?

FazaClo kan orsaka svår yrsel, långsam hjärtslag, svimning eller beslag.

Undvik att dricka alkohol.

FazaClo biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot FazaClo: nässelfeber, hud smärta, utslag som sprider sig och orsakar blåsor eller peeling;

Allvarliga och ibland dödliga infektioner kan förekomma under behandling med klozapin.

Höga doser eller långvarig användning av FazaClo kan orsaka en allvarlig rörelse sjukdom som inte kan vara reversibel.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma FazaClo biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

FazaClo doseringsinformation

Vanliga vuxendos för schizofreni:

Initial dos: 12,5 mg oralt en gång eller två gånger om dagen Titrering och underhåll: Kan öka den totala dagliga dosen i steg om 25 mg till 50 mg per dag till en måldos av 300 mg till 450 mg per dag (administrerad i uppdelade doser) av den slutet av vecka 2. De följande dosökningar kan vara i steg om upp till 100 mg en eller två gånger per vecka.

Vilka andra droger påverkar FazaClo?

FazaClo kan orsaka en allvarlig hjärtproblem, speciellt om du använder vissa läkemedel samtidigt.

Intag FazaClo med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga eller livshotande biverkningar.

Många läkemedel kan interagera med klozapin.

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med klozapin.

Mer om FazaClo (klozapin)

Andra varumärken: Leponex, Versacloz

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.