Sponsrade länkar

FEIBA

Allmänt namn: anti-inhibitor koaguleringsmedel komplex

Vad är Feiba?

FEIBA används i människor som har blödarsjuka och har utvecklat antikroppar mot koagulationsfaktor läkemedel.

Hemofili, en ärftlig blodproppar sjukdom är ofta behandlas med läkemedel som innehåller koagulationsfaktorer som hjälper till att kontrollera blödning.

FEIBA används för att behandla eller förebygga blödningar hos personer med hemofili A eller B som har utvecklat hämmare.

FEIBA kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

FEIBA kan öka risken att få en stroke eller hjärtinfarkt.

Ring din läkare eller söka akut medicinsk hjälp omedelbart om du har - plötslig domning eller svaghet, plötslig huvudvärk, sluddrigt tal, bröstsmärtor, andningssvårigheter, plötslig hosta med blod, värme eller svullnad i benet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Feiba om:

För att se till Feiba är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om anti-hämmare koagulerande komplex går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

FEIBA är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Hur ska jag använda Feiba?

FEIBA injiceras i en ven genom en IV.

Att behandla en blödning är detta läkemedel ges vanligen en gång var 6 till 12 timmar tills ditt tillstånd förbättras.

Om ett barn använder detta läkemedel, tala om för din läkare om barnet har några förändringar i vikt.

FEIBA är ett pulver läkemedel som måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Använd inte medicinen om den har förändrats färger eller har partiklar i den.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Varje engångsbruk flaska (flaska) av denna medicin är endast avsedd för en användning.

Hålla läkemedlet och utspädningsmedlet i deras ursprungliga behållare och förvara vid rumstemperatur, borta från fukt, värme och ljus.

Efter blandning Feiba med utspädningsmedlet, lagra blandningen vid rumstemperatur och använda den inom 3 timmar.

Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du har blödarsjuka.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Feiba.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Feiba?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

FEIBA biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare eller söka akut medicinsk hjälp omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Feiba?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Feiba (anti-hämmare koagulerande komplex)

Andra varumärken: Autoplex T, Feiba NF, Feiba VH

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.