Sponsrade länkar

Feminique (vaginal)

Allmänt namn: ättiksyra

Vad är Feminique vaginalt?

Feminique är ett naturligt surt ämne som normalt finns i ättika.

Feminique (för användning i vaginan) används för att öka surheten inuti den vaginala kanalen.

Feminique kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Feminique om du är allergisk mot Feminique eller vinäger.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt illaluktande flytningar eller andra tecken på en bakteriell infektion.

Det är inte känt om Feminique skadar fostret.

Det är inte känt om ättiksyra vaginal går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Feminique vaginalt?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Feminique är vanligast varje dag, på morgonen och på kvällen.

Tvätta händerna före och efter användning vaginal medicinering.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad om hur man sätter läkemedlet.

Använd detta läkemedel endast med applikatorn tillhandahålls.

Om applikatorn kommer att återanvändas, ta isär och tvätta det med varmt vatten och mild tvål, torka den sedan helt.

Vaginal lösning brukar förpackas i engångsengångsflaskor och applikator tips.

Återanvänd inte en engångs douche applikator eller flaska.

Du kan använda en dambinda för att förhindra medicin från färgning dina kläder, men inte använda en tampong.

Din läkare kan också ordinera antibiotika eller svampdödande läkemedel för behandling av din vaginala tillstånd.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Feminique vaginal förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder ättiksyra vaginalt?

Undvik att få denna medicin i ögon, näsa, mun eller ändtarm.

Undvika att bära åtsittande, syntetiska kläder (såsom strumpbyxor) som inte tillåter luftcirkulation.

Feminique vaginal biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Feminique och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Feminique vaginalt?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på vaginalt tillämpas Feminique.

Mer om Feminique (ättiksyra topisk)

Andra varumärken: Massengill Douche, Fem pH, Relagard, Aci-Jel ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.