Sponsrade länkar

Fenoglide

Allmänt namn: fenofibrat

Vad är Fenoglide?

Fenoglide hjälper till att minska kolesterol och triglycerider (fettsyror) i blodet.

Fenoglide kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta Fenoglide om du har leversjukdom, sjukdomar i gallblåsan, allvarlig njursjukdom, eller om du ammar ett barn.

Fenoglide kan orsaka nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan leda till njursvikt.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Fenoglide om du är allergisk mot det, eller om du har:

Inte amma medan du använder detta läkemedel, och minst 5 dagar efter sista dosen.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Fenoglide kan orsaka nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan leda till njursvikt.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Fenoglide är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Fenoglide?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Vissa märken av fenofibrat bör tas i samband med måltid för att hjälpa kroppen bättre absorbera läkemedlet.

Svälj tabletten eller kapseln hel och inte krossa, tugga, lös eller öppna den.

Du kan behöva täta medicinska tester.

Fenoglide är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll och andra läkemedel.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Fenoglide?

Undvik att äta livsmedel som innehåller mycket fett eller kolesterol, eller Fenoglide kommer inte att vara lika effektiva.

Undvik att dricka alkohol.

Fenoglide biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

I sällsynta fall kan Fenoglide orsaka ett tillstånd som resulterar i nedbrytningen av skelettmuskelvävnaden, vilket leder till njursvikt.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Fenoglide?

Vissa läkemedel kan göra Fenoglide mycket mindre effektiva när det tas samtidigt.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Fenoglide (fenofibrat)

Andra varumärken: Tricor, Lofibra, Lipofen, Antara, Triglide

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.