Sponsrade länkar

FERGON

Allmänt namn: ferroglukonat

Vad är FERGON?

FERGON är en typ av järn.

FERGON används för att behandla eller förebygga järnbrist anemi (brist på röda blodkroppar som orsakas av att ha för lite järn i kroppen).

FERGON kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda FERGON om du har hemokromatos, hemosideros eller hemolytisk anemi.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda FERGON om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker FERGON är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

FERGON är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta FERGON?

Använd denna medicinering exakt enligt anvisningarna på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta FERGON på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

FERGON kan tas med mat om det upprör magen.

Ta FERGON med ett fullt glas vatten eller juice.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

FERGON kan ge fläckar på tänderna, men denna effekt är tillfällig.

FERGON kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som också innehåller en speciell diet.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om du tror att du har använt för mycket av FERGON, eller om ett barn har råkar svälja det.

Överdosering symptom kan innefatta dåsighet, kraftigt illamående eller magsmärtor, kräkningar, blodig diarré, hosta upp blod eller kräkas som ser ut som kaffesump, ytlig andning, svag och snabb puls, kall eller fuktig hud, blå läppar och beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar järn glukonat?

Fråga din läkare innan du använder någon vitamin eller mineraltillskott eller antacida.

Undvik att ta antacids eller antibiotika inom 2 timmar före eller 2 timmar efter intag FERGON.

Vissa livsmedel kan också göra det svårare för kroppen att absorbera FERGON.

FERGON biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, blåsbildning eller flagnande hud;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar FERGON?

Andra läkemedel kan interagera med järn glukonat, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om FERGON (järn glukonat)

Andra varumärken: Ferate

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.