Sponsrade länkar

fexofenadin

Vad är fexofenadin?

Fexofenadin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Fexofenadin används för att behandla symptomen på säsongsbunden allergi (hösnuva) hos vuxna och barn.

Fexofenadin används också för att behandla klåda och nässelutslag orsakas av ett tillstånd som kallas kronisk idiopatisk urtikaria hos vuxna och barn.

Fexofenadin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du tar fexofenadin om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har njursjukdom.

Ta inte fexofenadin med fruktjuice (t.ex. äpple, apelsin eller grapefrukt).

Ta sönderfallande tablett på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Det kan finnas andra läkemedel som kan påverka fexofenadin.

Sluta använda denna medicinering och få akut medicinsk hjälp om du tror att du har använt för mycket läkemedel, eller om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tala om för din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du börjar ta fexofenadin.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har njursjukdom.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om fexofenadin skadar fostret.

Det är inte känt om fexofenadin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Fexofenadin tabletter och kapslar kan användas för att behandla säsongsallergisymptom hos barn som är minst 6 år gammal.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta fexofenadin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta den vanliga tabletten med ett fullt glas vatten.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Att ta fexofenadin sugtablett (allegra ODT):

Ta sönderfallande tablett på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Tala om för din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du börjar ta fexofenadin.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom förkylning eller allergi medicin tas som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera muntorrhet, yrsel eller dåsighet.

Vad ska jag undvika när du tar fexofenadin?

Undvik att använda Antacida inom 15 minuter före eller efter intag en medicin som innehåller fexofenadin.

Fruktjuice och vissa antacida kan göra det svårare för kroppen att absorbera fexofenadin.

Undvik att ta någon annan förkylning eller allergi mediciner om inte din läkare har sagt till.

Fexofenadin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta ta fexofenadin och kontakta din läkare om du har feber, frossa, värk i kroppen, hosta eller andra influensaliknande symtom.

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar fexofenadin?

Innan denna medicin, tala om för din läkare om du regelbundet använder andra läkemedel som gör dig sömnig (t.ex. förkylning eller allergi medicin, lugnande medel, narkotiska smärta medicin, sömntabletter, muskelavslappnande och medicin för kramper, depression eller ångest).

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med fexofenadin.

Mer om fexofenadin

Andra varumärken: Allegra, Allegra Allergy, Allegra ODT, Aller-Ease

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.