Sponsrade länkar

Fibricor

Allmänt namn: fenofibrinsyra

Vad är Fibricor?

Fibricor hjälper till att minska kolesterol och triglycerider (fettsyror) i blodet.

Fibricor ibland ges tillsammans med andra kolesterolsänkande läkemedel.

Fibricor kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta Fibricor om du har leversjukdom, sjukdomar i gallblåsan, allvarlig njursjukdom, eller om du ammar ett barn.

Fibricor kan orsaka nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan leda till njursvikt.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Fibricor om du är allergisk mot det, eller om du har:

Inte amma medan du använder detta läkemedel, och minst 5 dagar efter sista dosen.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Fibricor kan orsaka nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan leda till njursvikt.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Fibricor är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Fibricor?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Du kan ta Fibricor med eller utan mat.

Svälj tabletten eller kapseln hel och inte krossa, tugga, lös eller öppna den.

Du kan behöva täta medicinska tester.

Fibricor är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll och andra läkemedel.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Fibricor?

Undvik att äta livsmedel som innehåller mycket fett eller kolesterol, eller Fibricor kommer inte att vara lika effektiva.

Undvik att dricka alkohol.

Fibricor biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

I sällsynta fall kan Fibricor orsaka ett tillstånd som resulterar i nedbrytningen av skelettmuskelvävnaden, vilket leder till njursvikt.

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Fibricor?

Vissa läkemedel kan göra Fibricor mycket mindre effektiva när det tas samtidigt.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Fibricor (fenofibratsyra)

Andra varumärken: Trilipix

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.