Sponsrade länkar

Fioricet med kodein

Allmänt namn: paracetamol, butalbital, koffein och kodein

Vad är detta Fioricet med kodein?

Kodein är en opioid smärtstillande (kallas ibland ett narkotiskt).

Fioricet med kodein är en kombination läkemedel som används för behandling av spänningshuvudvärk.

Fioricet med kodein kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

MISSBRUK av opioid läkemedel kan orsaka missbruk, överdos ELLER DÖDSFALL.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 12 år, eller personer under 18 år som nyligen opererats för att ta bort tonsiller eller polyper.

Ta opioid läkemedel under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos det nyfödda barnet.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du använder opioid medicin med alkohol, eller med andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsa din andning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot paracetamol, butalbital, koffein, eller kodein, eller om du har:

Detta läkemedel är inte godkänd för användning av någon yngre än 12 år.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 18 år som nyligen opererats för att ta bort tonsiller eller polyper.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Om du använder opioid medicin när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Inte amma.

Hur ska jag ta Fioricet med kodein?

Följ anvisningarna på ditt recept etiketten och läsa alla medicinering guider.

delar aldrig opioid medicin med en annan person, speciellt någon med en historia av drogmissbruk eller beroende.

Sluta inte använda detta läkemedel plötsligt efter lång tids användning, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara inte överbliven opioid medicinering.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Fioricet med kodein används för smärta, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Fioricet med kodein?

Drick inte alkohol.

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat läkemedel som kan innehålla paracetamol (ibland förkortat APAP).

Fioricet med Kodein biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion som kan vara dödlig, även om du har tagit paracetamol i det förflutna och hade ingen reaktion.

Opioid medicin kan bromsa eller stoppa din andning och död kan inträffa.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Uppsök läkare omedelbart om du har symptom på serotonin syndrom, såsom: agitation, hallucinationer, feber, svettningar, frossa, snabb hjärtfrekvens, muskelstelhet, ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré.

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är överviktiga, undernärda eller försvagade.

Långvarig användning av opioid läkemedel kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn) hos män eller kvinnor.

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Fioricet med kodein?

Du kanske har andningsproblem eller abstinensbesvär om du börjar eller slutar ta vissa andra läkemedel.

Opioida läkemedel kan interagera med många andra läkemedel och orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Fioricet med kodein (paracetamol / Butalbital / koffein / kodein)

Andra varumärken: Phrenilin med koffein och kodein

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.