Sponsrade länkar

Flanax Hosta (munslemhinnan)

Vad är Flanax Hosta?

Mentol är antingen konstgjorda eller gjorda av extrakt av mynta olja.

Flanax Hosta (för användning i munnen) används för att behandla mindre halsont smärta eller irritation i munnen som orsakas av en kräfta öm.

Flanax Hosta kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Flanax Hosta om du är allergisk mot mentol.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

En mentol sugtablett kan innehålla glukos (socker) eller fenylalanin.

Ge inte detta läkemedel till en baby eller litet barn utan läkares råd.

Hur ska jag använda Flanax Hosta?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Svälj inte mentol sugtablett hela.

Använd en ny sugtablett var 2 timmar eller vid behov.

Ring din läkare om ditt halsont är svår eller fortsätter under längre tid än 2 dagar, särskilt om du har också feber, huvudvärk, hudutslag, svullnad eller illamående och kräkningar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Flanax Hosta är när det behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Flanax Hosta?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Flanax Hosta biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Flanax Hosta?

Flanax Hosta används i munnen är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Flanax Hosta sugtabletter (mentol aktuellt)

Andra varumärken: Biofreeze, Aspercreme smärtlindring Heat Gel, Halls Mentho-Lyptus droppar, Aspercreme Max Mess Roll-On, ... 27 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.