Sponsrade länkar

Florastor Kids

Allmänt namn: Saccharomyces boulardii lyo

Vad är Florastor barn?

Florastor Kids är en särskild form av jäst även känd som öljäst, Hansen CBS 5926, Levure de Boulangerie och Probiotiska.

Florastor Barn har använts som en probiotisk eller "vänliga bakterier," för att förhindra tillväxten av skadliga bakterier i magen och tarmarna.

Florastor Barn är sannolikt effektiv vid alternativ medicin som ett hjälpmedel för att förebygga diarré orsakad av intag av antibiotika, eller genom användning av en matningsslang.

Florastor Barn har använts som en möjligen effektivt hjälpmedel för att förhindra återfall av diarré orsakad av Clostridium difficile (C. difficile).

Andra användningsområden inte visat forskning har inkluderat irriterad tarmsjukdom, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, cystisk fibros, urinvägsinfektioner, svampinfektioner, laktosintolerans, och andra villkor.

Det är inte säkert om Florastor Kids är effektiv vid behandling av något medicinskt tillstånd.

Florastor Barn är ofta säljs som ett supplement.

Florastor Barnen kan också användas för ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på produktens etikett och förpackning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Florastor barn om du är allergisk mot jäst, eller om du tar en svampdödande läkemedel såsom:

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har:

Det är inte känt om Florastor Barnen kommer att skada fostret.

Det är inte känt om Saccharomyces boulardii lyo går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte alla växtbaserade / hälsa komplement till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Florastor Kids?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Om du väljer att ta Florastor Kids, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Använd inte mer av denna produkt än vad som rekommenderas på etiketten.

Du kan ta Florastor Barn med eller utan mat.

Florastor Kids finns i kapslar och pulverform.

Använd inte olika formuleringar (t ex kapslar tillsammans med pulver) samtidigt utan läkares inrådan.

Du kan svälja kapseln hel eller öppna den och strö innehållet direkt på tungan.

Att använda den orala pulver, riva upp paketet och tömma hela innehållet i åtminstone 4 dl vatten, juice eller mjölk.

För att svälja lättare kan du även strö medicin från en kapsel eller pulver paketet i en sked yoghurt eller äppelmos.

Ring din läkare om villkoret du behandlar med Florastor barn inte förbättras, eller om det blir värre när du använder denna produkt.

Förvara denna produkt i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Florastor Kids?

Följ din läkare instruktioner om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Florastor Barn biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Även om inte alla biverkningar är kända är Florastor Barn tros vara sannolikt säker för de flesta människor när de används enligt anvisningarna i upp till 15 månader.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Florastor Kids?

Andra läkemedel kan interagera med Saccharomyces boulardii lyo, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Florastor Kids (Saccharomyces boulardii Lyø)

Andra varumärken: Saccharomyces boulardii + MOS

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.