Sponsrade länkar

Florinef Acetate

Allmänt namn: fludrokortison

Vad är Florinef Acetate?

Florinef acetat är i en klass av läkemedel som kallas steroider.

Florinef acetat används för att behandla tillstånd som innebär att kroppen inte producerar tillräckligt av sina egna steroider, såsom Addisons sjukdom, och salt förlora adrenogenitalt syndrom.

Florinef Acetate kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Florinef Acetate, eller om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Innan Florinef Acetate, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd, och om alla andra läkemedel du använder.

Dina steroid medicinering behov kan förändras om du har någon ovanlig påfrestning som en allvarlig sjukdom, feber eller infektion, eller om du har operation eller en medicinsk nödsituation.

Steroid läkemedel kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion eller förvärrade en infektion du redan har eller nyligen har haft.

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin medan du tar Florinef acetat.

Sluta inte använda Florinef Acetate plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Bär ett ID-kort eller bära en medicinsk alert armband som anger att du tar en steroid, i en nödsituation.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot Florinef Acetate, eller om du har en svampinfektion som helst i kroppen.

Steroid läkemedel kan försvaga immunförsvaret, vilket gör det lättare för dig att få en infektion.

Andra medicinska tillstånd bör du tala om för din läkare om innan Florinef Acetate inkluderar:

Om du har något av dessa villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert ta Florinef acetat.

FDA graviditet kategori C. Denna medicin kan vara skadligt för fostret.

fludrokortison kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Florinef Acetate?

Ta detta läkemedel exakt som det var ordinerats åt dig.

Din läkare kan ibland ändra din dos för att se till att du får det bästa resultatet denna medicin.

Dina steroid medicinering behov kan förändras om du har ovanliga påfrestning som en allvarlig sjukdom, feber eller infektion, eller om du har operation eller en medicinsk nödsituation.

Detta läkemedel kan leda till att du har ovanliga resultat med vissa medicinska tester.

Sluta inte använda Florinef Acetate plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Bär ett ID-kort eller bära en medicinsk alert armband som anger att du tar en steroid, i en nödsituation.

Store Florinef Acetate vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av Florinef acetat.

Överdosering symtom kan inkludera svullnad, viktökning, andnöd, förvirring, ojämn hjärtfrekvens, ökad törst eller urinering, ben obehag och muskelsmärta eller svaghet.

Vad ska jag undvika när du tar Florinef Acetate?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Ta inte emot en "live" vaccin medan du behandlas med Florinef acetat.

Florinef Acetat biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Florinef Acetate?

Det finns många andra läkemedel som kan interagera med steroider.

Listan är inte komplett och det kan finnas andra droger som kan interagera med Florinef acetat.

Mer om Florinef acetat (fludrokortison)

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.