Sponsrade länkar

FluBlok

Vad är FluBlok?

FluBlok används för att förhindra infektion orsakad av influensavirus.

Influensa (allmänt känd som "influensa") är en allvarlig sjukdom som orsakas av ett virus.

FluBlok innehåller rekombinanta proteiner som fungerar som antigen för att hjälpa kroppen att utveckla immunitet mot sjukdomen.

FluBlok kommer inte att behandla en aktiv infektion som redan har utvecklats i kroppen.

FluBlok är för användning hos vuxna 18 år och äldre.

Smittas med influensa är mycket farligare för hälsan än att ta emot FluBlok.

Liksom alla vaccin kan FluBlok inte ge skydd mot sjukdom hos varje person.

Viktig information

Smittas med influensa är mycket farligare för hälsan än får detta vaccin.

Innan de får detta vaccin

Du kanske inte kan ta emot FluBlok om du har:

För att vara säker influensavirus injicerbara vaccinet är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Du kan fortfarande ta emot ett vaccin om du har en mindre kallt.

Centers for Disease Control and Prevention rekommenderar att gravida kvinnor får en influensa skott under någon trimestern av graviditeten för att skydda sig själva och sina nyfödda barn från influensa.

Det är inte känt om influensavirusvaccin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur FluBlok ges?

FluBlok ska inte användas av barn.

FluBlok ges som en injektion (skott) i en muskel.

Du bör få ett influensavaccin varje år.

FluBlok vaccin ges vanligen i oktober eller november.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom influensa skott brukar ges endast en gång per år, kommer du troligen inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av FluBlok är osannolik.

Vad ska jag undvika före eller efter att ha fått FluBlok?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

FluBlok biverkningar

FluBlok kommer inte leda till att du blir sjuk med influensa.

Du bör inte få en booster vaccin om du hade en livshotande allergisk reaktion efter det första skottet.

Håll koll på alla eventuella biverkningar som du har efter att ha fått FluBlok.

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot FluBlok: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Gemensamma FluBlok biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar FluBlok?

Innan de får FluBlok, berätta för din läkare om du använder:

Också tala om för läkaren om du har nyligen fått läkemedel eller behandlingar som kan försvaga immunsystemet, inklusive:

Om du använder någon av dessa mediciner, kan du inte att kunna ta emot vaccinet, eller kan behöva vänta tills andra behandlingar är klar.

Denna lista är inte komplett.

Mer om FluBlok (influensavirusvaccin, inaktiverat)

Andra varumärken: Fluzone, Afluria, Fluad, Fluarix, ... 12 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.