Sponsrade länkar

flucytosin

Vad är flucytosin?

Flucytosin är ett svampdödande läkemedel som bekämpar infektioner orsakade av svamp.

Flucytosin används för att behandla allvarliga svampinfektioner i blodet, lungor, hjärta, centrala nervsystemet och urinvägarna.

Flucytosin ges ibland med ett annat läkemedel som kallas amfotericin B.

Flucytosin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan du tar flucytosin, berätta för din läkare om du har en njursjukdom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda flucytosin om du är allergisk mot det.

För att vara säker flucytosin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om flucytosin skadar fostret.

Det är inte känt om flucytosin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta flucytosin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

När du använder flucytosin, kan du behöva täta blodprover.

Ta varje dos med ett helt glas (8 ounces) vatten.

Flucytosin kan orsaka illamående och kräkningar.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, diarré, övre buksmärta, eller ovanlig blödning eller blåmärken.

Vad ska jag undvika när du tar flucytosin?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Flucytosin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar flucytosin?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om flucytosin

Andra varumärken: Ancobon

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.