Sponsrade länkar

Fluocinolon Topisk olja

Vad är fluokinolon aktuell olja?

Fluocinolon topisk (för huden) är en steroid.

Fluocinolon kroppsolja används för att behandla atopisk dermatit (en form av eksem).

Fluocinolone aktuell olja kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte fluocinolon aktuell olja i större mängder eller under längre tid än vad som rekommenderas.

Detta läkemedel innehåller jordnötsolja.

Barn kan absorbera större mängder av denna medicin genom huden och kan vara mer benägna att ha biverkningar.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras inom 2 veckor efter behandlingen, om symtomen förvärras, eller om du utvecklar tecken på en hudinfektion vid användning fluocinolon aktuell olja.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot fluocinolon.

För att vara säker fluocinolon aktuell olja är säkert för dig, berätta för din läkare om du har någon typ av hudinfektion.

Också berätta för din läkare om du har diabetes.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om fluocinolon aktuell olja kommer att skada fostret.

Det är inte känt om fluocinolon aktuell olja passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Barn kan absorbera större mängder av denna medicin genom huden och kan vara mer benägna att ha biverkningar, eller en försening i tillväxt med långvarig användning.

Hur ska jag använda fluocinolon aktuell olja?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Du bör inte använda fluocinolon aktuell olja i ansiktet, underarmar eller ljumskarna om inte din läkare har sagt till.

Tvätta händerna före och efter användning fluocinolon aktuell olja.

Att behandla atopisk dermatit, fukta huden och applicera fluokinolon aktuella oljan i en tunn film.

Att behandla psoriasis i hårbotten, applicera fluocinolon aktuell olja vid sänggåendet.

Om du föredrar att inte tvätta håret varje dag, kan du fortfarande använda fluocinolon olja dagligen mellan tvättar.

Vid behandling av atopiskt eksem, kan fluocinolon aktuell olja appliceras två gånger dagligen i upp till 4 veckor eller tills symtomen försvinner.

Vid behandling av psoriasis i hårbotten kan fluocinolon aktuell olja användas dagligen tills symtomen förbättras.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras inom 2 veckor efter behandlingen, om symtomen förvärras, eller om du utvecklar tecken på en hudinfektion vid användning fluocinolon aktuell olja.

Om du använder denna medicin på lång sikt, kan du behöva täta medicinska tester på läkarens kontor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av fluokinolon aktuell olja förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder fluocinolon aktuell olja?

Använd inte fluocinolon aktuell olja för att behandla någon hudåkomma som inte har kontrollerats av din läkare.

Undvik att få denna medicin i dina ögon.

Fluocinolon topisk olja biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda denna medicinering och ring din läkare omedelbart om du har svår irritation av någon behandlade huden, eller om du visar tecken på att absorbera fluocinolon aktuella olja genom huden, till exempel:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar fluocinolon aktuell olja?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad fluocinolon.

Mer om fluocinolon aktuellt

Andra varumärken: Synalar, Capex Derma-smoothe / FS (Body Oil), Derma-smoothe / FS (Scalp), ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.