Sponsrade länkar

Fluorid

Vad är fluor?

Fluor är ett ämne som stärker tandemaljen.

Fluor används som ett läkemedel för att förebygga karies hos människor som har en låg nivå av fluor i dricksvattnet.

Fluor kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda fluor om nivån av fluorid i dricksvattnet är större än 0,7 miljondelar (ppm).

Innan du använder fluorid, berätta för din tandläkare och läkare om du är på en låg salt eller ett salt diet.

Ta inte fluorid med mjölk, andra mejeriprodukter eller kalciumtillskott.

Undvik att använda antacida utan din läkare.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda fluor om nivån av fluorid i dricksvattnet är större än 0,7 miljondelar (ppm).

Innan du använder fluorid, berätta för din tandläkare och läkare om du är på en låg salt eller ett salt diet.

Tala med din läkare och tandläkare innan du tar fluor om du är gravid eller kan bli gravid under behandlingen.

Tala med din läkare och tandläkare innan du tar fluor om du ammar.

American Dental Association rådet Dental Therapeutics rekommenderar användning av fluor barn upp till 13 års ålder;

Hur ska jag ta fluor?

Använd denna medicinering exakt enligt anvisningarna på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta fluorid med ett helt glas vatten.

Ta inte fluorid med mjölk eller andra mejeriprodukter.

Sug på fluorid sugtablett tills det löser sig helt i munnen.

De tuggbara former av fluorid kan tuggas, sväljas, upplöst i munnen, sattes till dricksvatten eller fruktjuice, eller sättas till vatten för användning i modersmjölksersättning eller annan mat.

Fluorid droppar kan tas genom munnen outspädd, eller blandas med vätska eller mat.

Om du blandar fluor med mat eller vatten, dricka eller äta denna blandning direkt.

Det är viktigt att ta fluor regelbundet för att få mest nytta.

Store fluorid vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av fluorid.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, magont, diarré, dreglande, domningar eller stickningar, känselbortfall som helst i kroppen, muskelstelhet, eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar fluor?

Ta inte fluorid med mjölk, andra mejeriprodukter eller kalciumtillskott.

Undvik att använda antacida utan din läkare.

Fluorid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare om du har någon av följande biverkningar:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar fluor?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med fluor.

Mer om fluorid

Andra varumärken: Luride, Fluor om dagen, Fluoritab, Flura-droppar, ... 9 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.