Sponsrade länkar

flurandrenolid topisk

Vad är flurandrenolid aktuellt?

Flurandrenolid är en steroid.

Flurandrenolid topisk (för huden) används för att behandla inflammation och klåda som orsakas av ett antal hudåkommor såsom allergiska reaktioner, eksem och psoriasis.

Flurandrenolid aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Topisk steroid medicin kan absorberas genom huden, vilket kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen.

Täck inte behandlad hud områden med ett bandage eller annan beläggning inte din läkare har sagt till.

Om du behandlar blöjområdet av en baby, inte använder byxor plast eller åtsittande blöjor.

Använd inte denna medicin på ett barn utan läkares inrådan.

Kontakta din läkare om ditt tillstånd inte förbättras, eller om du utvecklar tecken på bakterie-, svamp- eller virus hudinfektion.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot flurandrenolid.

För att du kan säkert använda flurandrenolid aktuellt, berätta för din läkare om du har någon typ av hudinfektion.

Också berätta för din läkare om du har diabetes.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om flurandrenolid aktuellt kommer att skada fostret.

Det är inte känt om flurandrenolid aktuell passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Använd inte denna medicin på ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda flurandrenolid aktuell?

Använd precis som ordinerats av din läkare.

Tvätta händerna före och efter användning flurandrenolid aktuellt, om du använder läkemedel för att behandla huden på händerna.

Applicera en liten mängd på det drabbade området och massera försiktigt in i huden.

Täck inte behandlad hud områden med ett bandage eller annan beläggning inte din läkare har sagt till.

Undvik plast täcker över hudskador som sipprar eller dränerande pus eller någon typ av vätska.

Om du behandlar blöjområdet av en baby, inte använder byxor plast eller åtsittande blöjor.

Kontakta din läkare om ditt tillstånd inte förbättras, eller om du utvecklar tecken på bakterie-, svamp- eller virus hudinfektion.

Om du behandling av psoriasis, använda medicinen under minst ett par dagar efter att huden rensar.

Om du använder denna medicin på lång sikt, kan ditt blod måste testas.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av flurandrenolid aktuell förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder flurandrenolid aktuell?

Använd inte flurandrenolid aktuellt att behandla någon hudåkomma som inte har kontrollerats av din läkare.

Inte gäller för ditt ansikte, underarmar eller ljumskarna om inte din läkare säger till.

Undvik att få denna medicin i dina ögon.

Undvik att använda andra steroid mediciner på de områden du behandla med flurandrenolid aktuell om inte din läkare säger till.

Flurandrenolid topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda flurandrenolid aktuella och ring din läkare omedelbart om du har tecken på att absorbera flurandrenolid aktuella genom huden, till exempel:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar flurandrenolid aktuellt?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad flurandrenolid aktuella.

Mer om flurandrenolid aktuellt

Andra varumärken: Cordran, Cordran Tape, Cordran SP, Nolix

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.