Sponsrade länkar

fomepizol

Vad är fomepizol?

Fomepizol är ett motgift mot vissa typer av gift.

Fomepizol används för att behandla förgiftning med etylenglykol (antifrysmedel) eller metanol (som finns i lösningsmedel, bränslen, och andra hushålls eller fordons kemikalier).

Fomepizol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

I en förgiftning situation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om din hälsotillstånd.

Innan detta läkemedel

Om det är möjligt innan du får fomepizol, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om fomepizol skadar fostret.

Det är inte känt om fomepizol passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en nödsituation, kan det inte vara möjligt innan du behandlas med fomepizol att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur fomepizol ges?

Fomepizol injiceras i en ven genom en IV.

Du kan få andra läkemedel och IV vätskor som en del av behandlingen.

Din andning, blodtryck, syrenivåer, njurfunktion och andra vitala kommer att bevakas noga när du får fomepizol.

Du kommer också att ses för eventuella effekter av förgiftning, såsom problem med syn, andning, eller urinering.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få fomepizol i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom fomepizol ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått fomepizol?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Fomepizol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tala om för din vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar fomepizol?

Andra läkemedel kan interagera med fomepizol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om fomepizol

Andra varumärken: Antizol

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.