Sponsrade länkar

Forfivo XL

Allmänt namn: bupropion

Vad är bupropion?

Bupropion är ett antidepressivt läkemedel som används för att behandla depression och årstidsbunden depression.

Bupropion kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta bupropion om du har krampanfall eller en ätstörning eller om du plötsligt har slutat använda alkohol, beslag medicinering eller lugnande medel.

Använd inte bupropion inom 14 dagar före eller 14 dagar efter att du har använt en MAO-hämmare, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

En del unga människor har tankar om självmord när först tar ett antidepressivt läkemedel.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta bupropion om du är allergisk mot det, eller om du har:

Använd inte en MAO-hämmare inom 14 dagar före eller 14 dagar efter att du tagit bupropion.

Ta inte bupropion för att behandla mer än ett villkor i taget.

Bupropion kan orsaka kramper, särskilt om du har vissa medicinska tillstånd eller använda vissa läkemedel.

För att vara säker bupropion är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

En del unga människor har tankar om självmord när först tar ett antidepressivt läkemedel.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Bupropion kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Bupropion är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta bupropion?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Du kan ta bupropion med eller utan mat.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Du bör inte ändra dosen eller sluta använda bupropion plötsligt om du inte har ett anfall när du tar detta läkemedel.

Om du tar Zyban för att hjälpa dig att sluta röka, kan du fortsätta att röka i ca 1 vecka efter att du börjar medicinen.

Din läkare kan ordinera nikotinplåster eller tuggummi för att hjälpa dig att sluta röka.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Du kanske har abstinensbesvär när du slutar röka, inklusive: ökad aptit, viktökning, sömnsvårigheter, problem att koncentrera sig, långsammare puls, som har lusten att röka, och ångest, rastlös, deprimerad, arg, frustrerad eller irriterad.

Rökavvänjning kan också orsaka nya eller förvärrade psykiska problem, såsom depression.

Bupropion kan leda till att du har ett falskt positivt drogscreeningtest.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar bupropion?

Att dricka alkohol med bupropion kan öka risken för kramper.

Bupropion kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Bupropion biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag, hudutslag eller klåda;

Rapportera alla nya eller förvärrade symptom till läkaren, såsom: humör eller beteendeförändringar, ångest, depression, panikattacker, sömnsvårigheter, eller om du känner impulsiv, irriterad, upprörd, fientlig, aggressiv, rastlös, hyperaktiv (psykiskt eller fysiskt) eller har självmordstankar eller skada dig själv.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar bupropion?

Du kan ha en högre risk för kramper om du använder vissa andra läkemedel samtidigt som bupropion.

Många läkemedel kan interagera med bupropion.

Mer om Forfivo XL (bupropion)

Andra varumärken: Wellbutrin, Wellbutrin XL, Wellbutrin SR, Zyban, ... 4 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.