Sponsrade länkar

fosaprepitant

Vad är fosaprepitant?

Fosaprepitant blockerar åtgärder av kemikalier i kroppen som utlöser illamående och kräkningar.

Fosaprepitant används tillsammans med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar som kan orsakas av kemoterapi hos vuxna och barn som är minst 6 månader gammal.

Fosaprepitant ges i förväg och kommer inte att behandla illamående och kräkningar som du redan har.

Fosaprepitant kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda fosaprepitant om du samtidigt tar pimozid.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med fosaprepitant om du är allergisk mot det, eller om du tar ett annat läkemedel som kallas pimozid (Orap).

För att vara säker fosaprepitant är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om fosaprepitant skadar fostret.

Fosaprepitant kan göra p-piller mindre effektiva.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur fosaprepitant ges?

Fosaprepitant ges som en infusion i en ven.

Den första dosen av fosaprepitant ges vanligen innan cytostatikabehandling påbörjas.

Du kan också ges andra läkemedel, även aprepitant kapslar (Emend), för att ytterligare bidra till att förhindra illamående och kräkningar.

Fosaprepitant är inte för långvarig användning.

Om du också ta warfarin (Waran, Jantoven), kan du behöva extra "INR" eller protrombintid tester efter att du har fått fosaprepitant.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom fosaprepitant injektionen ges endast en gång på den första dagen av din cytostatikabehandling, är du sannolikt inte kommer att vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom fosaprepitant ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får fosaprepitant?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Fosaprepitant biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, hudutslag, klåda, hud sår eller peeling;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar fosaprepitant?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan påverka fosaprepitant.

Mer om fosaprepitant

Andra varumärken: Emend för injektion

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.