Sponsrade länkar

Foscavir

Allmänt namn: foskarnet

Vad är Foscavir?

Foscavir är ett antiviralt läkemedel som förhindrar vissa virus från att föröka sig i kroppen.

Foscavir används för att behandla cytomegalovirus (CMV) retinitis hos personer med aids.

Foscavir används också för att behandla herpes simplex virus (HSV) hos personer med ett svagt immunförsvar.

Foscavir är inte ett botemedel för CMV eller HSV, och din virus kan utvecklas under eller efter behandlingen.

Foscavir kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Foscavir kan skada dina njurar.

Din njurfunktion och elektrolyter (kalium, natrium, magnesium, fosfor) måste testas ofta.

Injektion Foscavir för snabbt kan orsaka farliga eller oönskade biverkningar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Foscavir om du är allergisk mot det.

För att vara säker Foscavir är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Foscavir skadar fostret.

Det är inte känt om foskarnet passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur Foscavir ges?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Foscavir injiceras i en ven genom en IV med användning av en infusionspump.

Du kan också ges IV vätskor att hålla dig från att bli uttorkad.

Du kan behöva blanda Foscavir med en vätska (utspädningsmedel) innan du använder den.

Foscavir ska vara klar och färglös.

Läkemedlet ska injiceras långsamt och kan ta upp till 2 timmar att slutföra.

Foscavir ges vanligtvis under 2 till 3 veckor.

När du använder Foscavir kommer din njurfunktion och elektrolyter (kalium, natrium, magnesium, fosfor) måste testas ofta och du kan också behöva regelbundna ögonundersökningar.

Förvara Foscavir vid rumstemperatur borta från mycket varm eller mycket kall temperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Foscavir.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Foscavir?

Undvik att få Foscavir i dina ögon, eftersom det kan orsaka brännande eller irritation.

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Foscavir biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

En del av detta läkemedel lämnar kroppen i urinen, vilket kan orsaka irritation när du kissar.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Foscavir?

Foscavir kan skada dina njurar.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Foscavir (foskarnet)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.