Sponsrade länkar

frovatriptan

Vad är frovatriptan?

Frovatriptan är en huvudvärk läkemedel som blodkärlen runt hjärnan.

Frovatriptan används för att behandla migrän.

Frovatriptan ska inte användas för att behandla en gemensam spänningshuvudvärk eller huvudvärk som orsakar förlust av rörelse på ena sidan av kroppen.

Frovatriptan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda frovatriptan om du någonsin har haft hjärtsjukdomar, kranskärlssjukdom, problem med blodcirkulationen, Wolff-Parkinson-White syndrom, okontrollerat högt blodtryck, allvarlig leversjukdom, en hjärtattack eller stroke, eller om din huvudvärk verkar vara skiljer sig från din vanliga migrän.

Ta inte frovatriptan inom 24 timmar före eller efter att ha använt en annan migrän medicin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda frovatriptan om du är allergisk mot det, om du har en huvudvärk som verkar skiljer sig från din vanliga migränhuvudvärk, eller om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om frovatriptan skadar fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Frovatriptan är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda frovatriptan?

Du kan få din första dosen i en miljö sjukhus eller klinik för att snabbt behandla några allvarliga biverkningar.

Ta frovatriptan så fort du märker huvudvärk symptom.

Använd aldrig mer än den rekommenderade dosen.

Ta en tablett hel med ett helt glas vatten.

Efter att ha tagit en tablett: Om din huvudvärk inte helt försvinna, kontakta din läkare innan du tar en andra tablett.

Ring din läkare om din huvudvärk inte går bort alls efter att ha tagit första frovatriptan tabletten.

Tala om för din läkare om du har mer än fyra huvudvärk i en månad (30 dagar).

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom frovatriptan används när det behövs, inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder frovatriptan?

Ta inte frovatriptan inom 24 timmar före eller efter att ha använt en annan migrän medicin, inklusive:

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur frovatriptan kommer att påverka dig.

Frovatriptan biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda frovatriptan och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Frovatriptan doseringsinformation

Vanliga vuxendos för migrän:

Använder endast efter en klar diagnos av migrän har varit establishedInitial dos: 2,5 mg oralt en gång-Under förutsättning att det har skett en viss respons på första dosen, kan en andra dos administreras minst 2 timmar senare om migrän avkastning eller symptom recur.Maximum dos: 7,5 mg i en 24-timmarsperiod Kommentarer: -Detta läkemedel bör inte användas för att behandla basilar eller hemiplegiska migrän eftersom dessa patienter löper större risk att stroke.-säkerheten för behandling av ett genomsnitt av mer än 4 migränanfall i en 30 dagarsperioden har inte fastställts.

Vilka andra droger påverkar frovatriptan?

Med hjälp av frovatriptan när du använder vissa andra läkemedel kan leda till höga halter av serotonin att bygga upp i kroppen, ett tillstånd som kallas "serotonin syndrom", som kan vara dödlig.

Denna lista är inte komplett.

Mer om frovatriptan

Andra varumärken: Frova

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.