Sponsrade länkar

fukt~~POS=TRUNC Drops

Allmänt namn: okulär smörjmedel

Vad finns fukt droppar?

Det finns många märken och former av okulär smörjmedel tillgängliga och inte alla är noterade på denna information.

Fukt droppar är en lösning speciellt framtagen för att fukta ögonen.

Fukt droppar används för att lindra brännande, irritation och obehag som orsakas av torra ögon.

Fukt Droppar kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda en Fukt droppar för att behandla eller förebygga en ögoninfektion.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda en Fukt droppar om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Fukt droppar om du har någon typ av infektion i ögat.

Fukt Droppar förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om okulär smörjmedel passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Fukt Drops?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Använd inte detta läkemedel samtidigt bär kontaktlinser.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

För att tillämpa ögondroppar:

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Att tillämpa salva:

Rör inte spetsen på pipett eller salva rör.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder Moisture droppar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom fukt droppar används när det behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av fukt droppar kan orsaka allvarliga eller livshotande biverkningar.

Vad ska jag undvika när du använder okulär smörjmedel?

Fukt Drops kan orsaka dimsyn.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Fukt droppar biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Fukt droppar och kontakta din läkare om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Fukt Drops?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på Fukt droppar används i ögonen.

Mer om Fukt droppar (okulär smörjmedel ögon)

Andra varumärken: Systane, artificiella tårar, uppdatera Tears, Systane Ultra ... 44 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.