Sponsrade länkar

Furadantin

Allmänt namn: nitrofurantoin

Vad är Furadantin?

Furadantin är ett antibiotikum som bekämpar bakterier i kroppen.

Furadantin används för att behandla urinvägsinfektioner.

Furadantin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta Furadantin om du har svår njursjukdom, urinering problem eller en historia av gulsot eller leverproblem orsakas av detta läkemedel.

Ta inte Furadantin om du är i de senaste två till fyra veckorna av graviditeten.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta Furadantin om du är allergisk mot det, eller om du har:

Ta inte Furadantin om du är i de senaste två till fyra veckorna av graviditeten.

För att se till Furadantin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori B. Furadantin förväntas inte vara skadligt för fostret under tidig graviditet.

Nitrofurantoin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Furadantin bör inte ges till barn yngre än 1 månad gammal.

Hur ska jag ta Furadantin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta Furadantin med mat.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Du kan blanda din flytande dos med vatten, mjölk eller juice för att göra det lättare att svälja.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Furadantin ges vanligen i upp till 3 dagar efter laboratorietester visar att infektionen har läkt ut.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester på läkarens kontor.

Furadantin kan orsaka onormala resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i urinen.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Furadantin?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Undvik att använda antacida utan din läkare.

Furadantin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är sjuka eller försvagade.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Furadantin?

Andra läkemedel kan interagera med nitrofurantoin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Furadantin (Nitrofurantoin)

Andra varumärken: Macrobid, Macrodantin

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.