Sponsrade länkar

furosemid

Vad är furosemid?

Furosemid är ett loop-diuretikum (vatten piller) som förhindrar kroppen från att absorbera för mycket salt.

Furosemid används för att behandla vätskeansamling (ödem) hos personer med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom som nefrotiskt syndrom.

Furosemid används också för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Viktig information

Du bör inte använda furosemid om du inte kan urinera.

Ta inte mer än den rekommenderade dosen.

Innan du använder furosemid, berätta för din läkare om du har njursjukdom, förstorad prostata, urinering problem, cirros eller annan leversjukdom, en elektrolyt obalans, högt kolesterol, gikt, lupus, diabetes, eller en allergi mot sulfapreparat.

Tala om för din läkare om du nyligen har haft en MRI (magnetisk resonanstomografi) eller någon typ av skanning med hjälp av en radioaktiv färgämne som injiceras i dina ådror.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda denna medicinering även om du mår bra.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda furosemid om du är allergisk mot det, eller:

För att vara säker furosemid är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Tala om för din läkare om du har en MRI (magnetisk resonanstomografi) eller någon typ av skanning med hjälp av en radioaktiv färgämne som injiceras i dina ådror.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Furosemid kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta furosemid?

Ta furosemid precis som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer än den rekommenderade dosen.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Furosemid gör du kissa oftare och du kan få uttorkad lätt.

När du använder detta läkemedel, kan du behöva täta blodprover.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna, även om du mår bra.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder detta läkemedel.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Furosemid används ibland bara en gång, så att du inte kan vara på en dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan omfatta känsla mycket törstig eller varm, kraftig svettning, varm och torr hud, extrem svaghet eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar furosemid?

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Undvik att bli uttorkad.

Att dricka alkohol med detta läkemedel kan orsaka biverkningar.

Furosemid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot furosemid (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röd eller lila hudutslag som sprider sig och orsakar blåsor och peeling).

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga furosemid biverkningar kan innefatta:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar furosemid?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Om du också ta sukralfat, ta furosemid dos 2 timmar före eller 2 timmar efter att du tagit sukralfat.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om furosemid

Andra varumärken: Lasix

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.