Sponsrade länkar

G-Myticin

Allmänt namn: gentamicin topisk

Vad är G-Myticin?

gentamicin är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

G-Myticin (för användning på huden) används för att behandla hudinfektioner orsakade av bakterier.

G-Myticin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda G-Myticin om du är allergisk mot gentamicin.

gentamicin är inte godkänd för användning av någon yngre än ett år gamla.

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda G-Myticin?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Innan du ansöker G-Myticin, tvätta och torka den infekterade huden.

Försiktigt tvätta bort eventuella skorpor från den infekterade huden.

Applicera en liten mängd av gentamicin aktuellt till det drabbade området.

Täck huden med en kompress om så önskas.

Håll dina händer och huden ren för att undvika ytterligare infektion.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera medicin så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av G-Myticin förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder gentamicin aktuell?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

G-Myticin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har tecken på en ny hudinfektion - svullnad, värme, rodnad eller sipprar.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar G-Myticin?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om G-Myticin (gentamicin topisk)

Andra varumärken: Garamycin Aktuell

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.