Sponsrade länkar

GALZIN

Allmänt namn: zinkacetat

Vad är GALZIN?

Zink är ett naturligt förekommande mineral.

GALZIN används för att behandla och förebygga zinkbrist.

GALZIN kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan du använder GALZIN, tala med din läkare, apotekare, herbalist, eller annan vårdgivare.

Undvik att ta denna medicin med livsmedel som innehåller mycket kalcium eller fosfor, vilket kan göra det svårare för kroppen att absorbera GALZIN.

GALZIN kan göra vissa antibiotika mindre effektiva.

Innan detta läkemedel

Innan du använder GALZIN, tala med din läkare, apotekare, herbalist, eller annan vårdgivare.

Det är inte känt om GALZIN skadar fostret.

Det är inte känt om zinkacetat passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta GALZIN?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta GALZIN med ett helt glas vatten.

Ta GALZIN med mat om det upprör magen.

Din läkare kan ibland ändra din dos för att se till att du får det bästa resultatet GALZIN.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, svåra kräkningar, uttorkning, och rastlöshet.

Vad ska jag undvika när du tar GALZIN?

Undvik att ta denna medicin med livsmedel som innehåller mycket kalcium eller fosfor, vilket kan göra det svårare för kroppen att absorbera GALZIN.

GALZIN biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar GALZIN?

Följande läkemedel kan interagera med eller göras mindre effektiva genom GALZIN.

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med GALZIN.

Mer om GALZIN (zinkacetat)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.